Vi laver illustrationsarbejde
ud fra dialog, ideer og skitser